krag

Jakt

Jarmann

Norsk Våpenhistorisk Selskap er en sammenslutning av personer og institusjoner som interesserer seg for våpen, uniformer og faner.


Lokallaget kontaktinfo.:
tlf: 91 78 76 16
Mail:gudbrandsdal(at)nvhs.com


Våpni sine skal mann på vollen ikkje gange eit fet ifrå. Uvisst er å vita når pùå vegom ute det spørjast kan etter spjut.

- Håvamål