Ole Herman Johannes Krag


Ole Herman Johannes Krag ble født 7.april på Prestegården i Vågå sentrum. Som sønn av Sognepresten flyttet de videre til Halden da han var fem år. I 1854 bestemte han seg for å melde seg opp som kadett ved Krigsskolen i Christiania. Han ble infanterioffiser, og tok etterhvert eksamen ved Den militære høyskole. Han var innom artilleriet, og ble etterhvert kontrolloffiseraspirant ved Kongsberg våpenfabrikk. Ved fabrikken tok han en videreutdannelse som skulle åpne for en karriere som børsemaker. Senere ble Krag kontrolloffiser ved Hovedarsenalets forandringsverksted i Christiania 1868. Så kontrolloffiser ved Kongsberg våpenfabrikk. Han begynte etter dette å jobbe med å utvikle nye våpenkonstruksjoner. I årene 1869–70 utviklet han et magasingevær/repetergevær som skulle få stor betydning. Dette geværet ble brukt av den norske marine under navnet Krag-Peterssons gevær på grunn av samarbeidet med Axel Petterson. I 1880 ble Ole Herman Johannes Krag direktør ved Kongsberg våpenfabrikk. Han hadde dermed stor påvirkningskraft på utviklingen av våpentekniske nyvinninger i Norge. I 1880-årene utviklet han magasiner til Jarmann-geværet. Utprøvingen av det nye geværet i Danmark førte med seg at børsemaker Erik Jørgensen, reiste til Norge. Krag og Jørgensen utviklet sammen Krag-Jørgensens geværet, med en helt ny låsmekanisme og en ny magasinkonstruksjon. I 1889 ble Krag-Jørgensens gevær innført i Danmark. En forbedret modell kom til USA i 1892. Krag-Jørgensen-geværet ble vurdert til å være et eksemplarisk gevær. Både USA og Danmark approberte geværet. Den 21. april 1894 ble endelig geværet også formelt approbert i Norge. Gjennom 50 år frem til 1945 var dette geværet nærmest enerådende i vårt forsvar. Krag ble utnevnt til ridder av St. Olavs Orden 1890, og han mottok også flere utenlandske ordener for sitt våpentekniske utviklingsarbeid. I 1916 skulle Krag på en reise til Frankrike men ble syk og døde.Norsk Våpenhistorisk Selskap er en sammenslutning av personer og institusjoner som interesserer seg for våpen, uniformer og faner.


Norsk Våpenhistorisk Selskap ble stiftet 7. november 1950 av oberstløytnant Fritz C. Skaar.