Jacob Smith Jarmann


Jacob Smith Jarmann ble født på gården Øien i Nord-Fron i Gudbrandsdalen den 30. mai 1816. Han var sønn av lensmann Jens Peter Jarmann. Han tok offiserseksamen i 1840, men på grunn av dårlige akademiske resultater i tysk så måtte han velge en annen utdannelse. Fra ungdommen av hadde han drevet med tekniske oppfinnelser, og nå kastet han seg inn i iherdige tekniske studier og eksperimenter. Allerede i 1838 konstruerte han ettersigende et enkeltskudds bakladningsgevær for enhetspatroner av papp. Jarmann mottok sterk kritikk for sine konstruksjonsplaner av militære sakkyndige. Derimot så var det også flere som var positive til forslaget. Jarmann arbeidet i flere år som førstemaskinist på dampkorvetten Nidaros på tokt i Middelhavet. Han var en av grunnleggerne til Nylands mekaniske verksted (NMV) i Christiania. I 1870 besluttet han å trekke seg fra ledelsen for å kunne forfølge sin lidenskap som var geværkonstruksjon. På midten av 1870- kom han opp med konstruksjonen av et enkeltladende gevær som han patenterte i 1877. Dette var hans store gjennombrudd som geværkonstruktør. Geværet hadde sylindermekanisme, innrettet for de nye metallpatronene. Dette skulle senere bli et magasingevær med magasin i forskjeftet. I 1884 ble dette approbert som norsk infanterigevær. Dette var en sentral konstruksjon frem til 1894 når Krag–Jørgensen-geværet kom på banen. For sine geværkonstruksjoner ble Jarmann dessuten utnevnt til ridder av St. Olavs Orden 1881 og av den svenske Vasaorden året før. Etter hans død ga han sin store private geværsamling han til universitetet i Christiania.Norsk Våpenhistorisk Selskap er en sammenslutning av personer og institusjoner som interesserer seg for våpen, uniformer og faner.


Norsk Våpenhistorisk Selskap ble stiftet 7. november 1950 av oberstløytnant Fritz C. Skaar.