Siden har fått en ny fane som heter lokalhistorie. Her vil vi samle informasjon om store personligheter innenfor området som vårt lokallag dekker.Norsk Våpenhistorisk Selskap er en sammenslutning av personer og institusjoner som interesserer seg for våpen, uniformer og faner.


Lokallaget kontaktinfo.:
tlf: 91 78 76 16
Mail:gudbrandsdal(at)nvhs.com