Museum

Bilder fra Rustkammeret på Erkebispegården i Trondheim, og Norsk rettsmuseum i Trondheim. Dette er ment som et studiegalleri av utstyr. Et besøk på museumene anbefales.


9/14

Next project: → Solhjemskolen-2014-3

Previous project: ← Skjaak-0504-14

Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum
Museum